SASHIMI 12 BIT

kr200.00

6 LAKS, 2 TUNA, 2 KVEITE, 2 KAMSKJ